Vị trí tuyển dụngSố lượngNơi làm việcHạn Nhận Hồ SơNộp Hồ Sơ
Thư ký Ban QLDA 1TP. Hồ Chí Minh31/07/2020
Chuyên viên pháp chế BĐS 1TP. Hồ Chí Minh31/07/2020
Giám Đốc Sàn Kinh Doanh 1TP. Hồ Chí Minh12/07/2020
Trưởng nhóm Digital Marketing (Ưu tiên công ty BDS) 1TP. Hồ Chí Minh31/07/2020
Property Manager (resident)- Ưu tiên nữ 1TP. Hồ Chí Minh31/07/2020
Trưởng phòng QLTK Kết cấu 1TP. Hồ Chí Minh30/07/2020
Trưởng phòng Quản lý thiết kế MEP 1Hồ Chí Minh (Quận Bình Thạnh)25/07/2020