Gotec Land vạch chiến lược mới trong năm 2021
08/01/2021

Gotec Land vạch chiến lược mới trong năm 2021

Trong bối cảnh đầy thách thức của thị trường bất động sản năm 2020, Gotec Land đã khẳng định chiến lược phát...