Asiana Capella – Cập nhật tiến độ dự án tháng 01/2021
28/01/2021

Asiana Capella – Cập nhật tiến độ dự án tháng 01/2021

Tính đến cuối tháng 01.2021, dự án Asiana Capella đang trong thời gian hoàn thiện nội thất căn bản, lắp đặt cửa, thi...