Chuyên viên thiết kế Marketing

Hổ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB