Trưởng nhóm Digital Marketing BĐS (chạy được cả Brand và Performance bán hàng)

Hổ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB