Trưởng phòng QS (Ưu tiên kinh nghiệm các công ty tư vấn QS)

Hổ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB