Thư ký Phòng Quản lý Thiết Kế

Hổ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB