Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng ( Có kinh nghiệm CSKH của chủ đầu tư BĐS)

Hổ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB