Thư ký kinh doanh (có kinh nghiệm quản lý sàn liên kết)

Hổ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB