Chuyên viên thiết kế kiến trúc 3D MAX

Hổ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB