Chuyên viên Quản lý thiết kế kiến trúc

Hổ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB