E N T E R S I T E E N T E R S I T E

Gotec Land Group

Địa chỉ:28 - 30 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Email:info@gotecland.vn
Điện thoại:(028) 3510 0774
Giờ làm việc:8:00 - 17:00 (Từ thứ 2 đến thứ 6)
8:00 - 12:00 (Ngày thứ 7)

28-30 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

028 3510 0774

090 180 1668

info@gotecland.vn

Bộ Công Thương

2021 GOTEC LAND. All Rights Reserved.