CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
Gotecland luôn trân trọng sự đóng góp công sức của tất cả mọi thành viên vào thành công chung của công ty. Hiện nay, Gotecland đã xây dựng được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, để toàn thể CBNV yên tâm làm việc, phát huy năng lực và phát triển sự nghiệp. 
 
1. HỆ THỐNG LƯƠNG – THƯỞNG
Gotecland xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của CBNV nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng nhân viên, đồng thời tạo động lực khuyến khích CBNV phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.
Được xét duyệt tăng lương định kỳ hàng quý, hàng năm dựa vào tính chất công việc và thành tích đạt được của CBNV.
Thưởng Lễ, Tết cho các ngày lễ lớn trong năm, thưởng thành tích và lương tháng 13 vào dịp cuối năm theo hiệu quả công việc.
Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, xăng xe, đi lại để hỗ trợ CBNV.
Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ theo qui định của pháp luật hiện hành. Giải quyết   các chế độ về thai sản, ốm đau, trợ cấp thôi việc theo đúng qui định của pháp luật.
 
2. CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
Chính sách du lịch thường niên cho CBNV.
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm cho tất cả nhân viên.
Chính sách hỗ trợ cho CBNV khi đi công tác xa.
Liên hoan dịp cuối năm với nhiều phần quà Tết hấp dẫn dành cho CBNV.
Các chính sách chăm lo đời sống của CBNV: quà sinh nhật, quà cưới, thai sản, tổ chức thăm hỏi,…
 
3. CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO TIỀM NĂNG
Dựa trên định hướng phát triển của Công ty
Nhằm phát huy tối đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp của từng CBNV.
Công ty khuyến khích và tạo điều kiện cho CBNV được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ, không ngừng xây dựng một đội ngũ CBNV đủ năng lực chuyên môn cao, đáp ứng mọi yêu cầu phát triển của công ty.